معادلات ديفرانسيل؛ ويژه دانشگاههاي سراسري استان تهران (نسخه جديدPDF)

معادلات ديفرانسيل؛ ويژه دانشگاههاي سراسري استان تهران (نسخه جديدPDF)

اين نسخه (ويرايش بهار98) به صورت PDF در قطع وزيري شامل آخرين كتاب چاپي همراه با پاسخنامه تكميلي بعلاوه تعدادي از نمونه سوالات سالهاي اخير، در مجموع 225 صفحه با قيمت 149000 ريال شامل 9 فصل ، حاوي نمونه سؤالات و پاسخهاي درس معادلات ديفرانسيل ويژه دانشگاههاي سراسري استان تهران (تهران، تربيت دبير شهيد رجايي، شهيد بهشتي، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، صنعتي شريف، علم و صنعت ايران) مي‌باشد كه در برگيرنده امتحانات پايان‌ترم و ميان‌ترم اين درس است. كتاب مذكور شامل فصلهاي معادلات ديفرانسيل مرتبه اول، معادلات ديفرانسيل مرتبه اول با درجات بالاتر از يك، كاربردهاي معادلات ديفرانسيل مرتبه اول، معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم همگن، معادلات ديفرانسيل مرتبه دوم ناهمگن، معادلات ديفرانسيل با مرتبه‌هاي بالاتر از دو، حل معادلات ديفرانسيل با روش سري تواني، تبديلات لاپلاس و كاربردهاي تبديلات لاپلاسمي‌باشد.
گردآوري و تأليف: اميد سرباخته
مؤلفان همكار: فاطمه اصفهاني، رضا جعفري سيدآباد، محمدجواد زاهدي، مهرنوش عبدوس، راضيه كاوند